Kontakt

Att beställa fönster

Du beställer dina fönster från Traryd hos din återförsäljare, som kommer att gå igenom allt som är viktigt att tänka på med dig. Vill du komma väl förberedd till din återförsäljare kan du läsa igenom punkterna nedan och fundera över vad som passar dig och ditt hus bäst.

Aluminium eller trä?
För de flesta handlar valet av fönster om aluminium eller trä. Våra fönster är tillverkade antingen helt i trä eller i trä med aluminiumbeklädd utsida.
Ett aluminiumbeklätt fönster passar dig som vill kombinera skönhet och kvalitet samtidigt som det i princip är helt underhållsfritt. Trä är det perfekta valet för dig som gillar när det är äkta, rakt igenom. Det är av samma kvalitet och vackra design som våra aluminiumbeklädda fönster.

Design och valfrihet
Du får du själv designa dina fönster från oss. Du väljer själv färg och vi erbjuder dig alla format, från smått till stort, från fyrkantigt till runt med många olika öppningsmöjligheter. Våra fönster har smäckra karmar och dolda beslag.

Dagsljus
Mängden dagsljus påverkas av glasvalet och fönstrets storlek. I dag tillbringar människor omkring 90 procent av sin tid inomhus och därför är det viktigt att släppa in dagsljus i våra hus.

Energi
Fönsterbyte är viktigt för energibesparingen. Alla våra fönster har lågt U-värde, 1,2 är standard – medan ett äldre tvåglasfönster har omkring 3,0 eller mer. Det innebär att våra fönster har hög värmeisolering – något som i sin tur är positivt för din elräkning.

Buller eller tystnad?
Rätt fönster ger en kraftig reduktion av buller från till exempel trafik. Redan när man byter ut 2-glasfönster mot 3-glas sker en tydlig förbättring. I hus som ligger nära till exempel vägar och järnvägar kan man stänga ute ännu mera oljud genom att välja bullerreducerande glas.

Solljus
På fönster i söderläge, där solen står högt och ger ett starkt ljus, kan det vara lämpligt med solskyddsglas. Vi erbjuder två solskyddsglas, ett klart och ett tonat. Det klara släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas, men stänger ute två tredjedelar av solvärmen. Det tonade släpper in hälften av dagsljuset och endast en fjärdedel av värmen. Med solskyddsglas minskar därför behovet av ventilation och kylning.
Ett solskyddsglas är 6 millimeter tjockt, i jämförelse med ett traditionellt glas som är 4 millimeter. De två millimetrarna gör att hela fönstret får ytterligare 3-4 decibel bättre ljudvärde, vilket upplevs som en stor skillnad.

Väder och vind
Ett fönster ska stå emot så väl nordanvindar som hagel och stark sol. Våra fönster levereras med vädertätning och dolda vridbeslag som gör att vatten inte kan tränga in. Vill du ha ett fönster som står emot vädrets makter utan att behöva underhållas väljer du ett där träet i fönstret skyddas av en snygg aluminiumbeklädnad.

Inomhusmiljö
Frisk luft och bra ventilation har ofta en positiv inverkan på hälsan. I vårt sortiment finns ventiler och vädringsbeslag som släpper in luft. Men det är inte så enkelt att det handlar om att luften ska komma in – den måste också komma ut. Därför gäller det att ha en fungerande ventilation med exempelvis frånluftssystem eller självdrag. När man placerar ut vädringsluckor och ventiler bör man även ha i åtanke att de släpper in ljud.

Förhöjd inbrottssäkerhet
Varje år sker över 20 000 bostadsinbrott i Sverige och tjuven väljer vanligen att ta sig in genom ett fönster eller en fönsterdörr på husets baksida. För att skydda dig och ditt hus har våra 3-glasfönster har förhöjt inbrottsskydd som standard med säkerhetsspanjoletter och inbrottssäkrade gångjärn på utåtgående fönster. Du kan även öka skyddet mot inbrott genom att välja förankrat glas, som gör det svårare att lyfta ut glaspaketet, och laminerat glas som inte går att krossa.

Flera av våra fönster går att få godkända i Skyddsklass 2 av Svenska Stöldskyddsföreningen. Produkter som är godkända i denna säkerhetsklass står bland annat emot ett 15 minuter långt och våldsamt inbrottsförsök. Vi erbjuder därför ett säkerhetspaket med olika tillval, däribland laminerat glas, inbrottsklassad förankring av glas samt cylinderlås, som klarat tester i europeiska inbrottsklassningen RC2 och som är godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen i Skyddsklass 2.

Brandklassade fönster
Boverket ställer krav på att öppningsbara fönster och fönsterdörrar i vissa lägen, till exempel nära andra hus där det finns risk för spridning av en brand, ska vara brandklassade. Traryd Fönster är stolta över att ha ett brett sortiment av produkter som har klarat brandtester hos ett forskningsinstitut och är brandklassade. För att få klassningen måste produkten även ha CE-märkning, som visar att den uppfyller andra hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

Barn- och personsäkerhet
Alla våra öppningsbara fönster går att få med barnsäkra handtag, så att barn inte kan öppna fönstren och trilla ut.
För hög personsäkerhet är det också viktigt med personsäkert glas i de produkter som sitter lågt eller där det finns risk att falla ut.
Vi erbjuder två sorters personsäkert glas – laminerat glas och härdat glas.
Laminerat glas: Har en laminering som håller ihop glaset så att det blir starkt och den förhindrar att vassa skärvor sprids om glaset går sönder. Lamineringen gör även att det laminerade glaset blir 6 millimeter tjockt, i jämförelse med ett traditionellt glas som är 4 millimeter. De extra millimetrarna gör att ljudvärdet blir ytterligare 3-4 decibel bättre, vilket upplevs som en stor skillnad. Lamineringen har även den funktionen att den stoppar det solljus som kan bleka inredningen och som bonus får du vid val av laminerat glas även skydd mot solblekning.
Härdat glas: Har härdats genom upphettning och nedkylning. Det gör att glaset splittras i många små delar utan vassa kanter om det krossas.

 

Nu har vi kommit fram till vilka siffror du ska uppge i din beställning för att allt ska bli rätt.

  • Måttangivelsen för våra fönster skrivs med bredden först och därefter höjden. Angivelsen kallas modulmått och är lika med måttet för hålet i väggen.
    Exempel: Ett modulmått på 12×14 ger dig ett fönster med måtten 1180×1380 millimeter (fönstret är 20 millimeter mindre än hålet på var led för att lämna plats till montering och isolering).
  • Glashöjden på fönsterdörrar anges med ett bröstningsmått där det närliggande fönstret styr, vilket motsvarar 10×21/12 (se bilden ovan). Kom ihåg att alltid ange bredd x höjd och inte tvärtom.
  • Fönstrets hängning räknas alltid från sidan där gångjärnet sitter.

Traryd hängning ritning


Traryd Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även SP Fönster.
Svanen logotyp