Kontakt

Fönstrets konstruktion

Fönstrets konstruktion

 

Det här med fönster är på sitt sätt en hel vetenskap. Här går vi igenom hur fönstret är konstruerat och flera fackuttryck.

Bröstning
Den undre delen av en fönsterdörr med tvärpost. Kan vara antingen glasad eller fylld.

Bågbottenstycke
Den understa vågräta delen av fönsterbågen.

Bågpost
En glasdelande post, som gör att fönstret ser ut som en som att det har två glaspartier.

Bågöverstycke
Den översta vågräta delen av fönsterbågen.

Fallkolvsspanjolett
En låsanordning som fungerar som ett vanligt dörrhandtag, med tillbaka fjädrande handtag. Används i fönsterdörrarna i våra Optimal- och Genuinserier.

Fönsterbåge
Den del av fönstret som fönsterglaset sitter monterat i.

Isolerglas
Två eller flera glas monterade med hermetiskt tillslutna utrymmen emellan. Mellanrummet innehåller argongas.

Karm
Den del av fönstret som sitter fast i väggen.

Karmunderstycke
Den nedersta vågräta delen av fönsterkarmen.

Karmyttermått
Karmens exakta yttermått. Bredden anges alltid först. Exempel: 980 x 1 180 mm. Detta motsvarar ett modulmått på 10 x 12.

Karmfast fönster
Ett fönster med fast monterat glas. Det går alltså inte att öppna.

Kipp-dreh
Tillval till Intakt-serien. Låsmekanism som gör att fönstret även kan öppnas horisontellt för vädrings öppning upptill.

Kopplat fönster
Ett fönster med bågar i två delar som går att dela. Det har alltså fyra ytor att putsa.

Luft
Luft är den öppningsbara delen på ett fönster. Ett 3-luftsfönster innebär alltså att fönstret har tre öppningsbara delar.

Mittpost
Den lodräta mittstolpen mellan två fönsterbågar.

Personsäkert glas
Glas som inte bildar farliga skärvor om det krossas. Krav från Boverket om glaset sitter lägre än 600 millimeter från golvet. Det är standard i våra fönsterdörrar.

Slutbleck
Beslagsdel som sitter i karmen och är den del som spanjolettens låskolvar låser i.

Spanjolett
En anordning som låser fönsterbågen i karmen. Finns i flera olika varianter.

Spröjs
Lister som delar in fönsterrutan i mindre fält. Förutom färger, storlekar och många kombinationsmöjligheter så kan du välja om dina spröjs ska sitta fast eller vara löstagbara.

Tvärpost
Den vågräta mittstolpen mellan två fönsterbågar.

Eftersom fönster ska fylla flera olika behov finns det flera kombinationer av glas.

3-glas
Har tre tätt sammanfogade glas med mellanliggande distanser. De två spalterna tillsammans med en osynlig energibeläggning ger utmärkt isolering och är standard för energieffektiva fönster. Detta gör till exempel att du kan ha fönster från golv till tak utan för stora värmeförluster. Du får dessutom god ljudisolering.

2-glas
Detta glas har två tätt sammanfogade glas. Funktionen är densamma som i 3-glas, men eftersom det bara finns en spalt blir isoleringseffekten mindre. 2-glas kan vara ett bra alternativ om du vill göra ett äldre hus mer energisnålt.

Kopplat 2+1 glas
Har en inre och en yttre fönsterbåge. I den inre sitter en 2-glas isolerruta och i ytterbågen ett enkelglas. De två bågarna är kopplade. Detta innebär att de sitter ihop, men kan tas isär vid behov. Du kan alltså till exempel sätta in persienner mellan bågarna med denna typ av glas.

Glasvärden

Olika glasuppbyggnader och glastillval påverkar oftast både dagsljusinsläpp och g-värdet. Här kan du läsa om glasvärdena; LT & G-värde på våra glaskombinationer


Traryd Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även SP Fönster.
Svanen logotyp