Kontakt

Garanti

Traryd Fönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de förnämsta grundmaterialen och tillämpar de högsta kvalitetskriterierna för tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och dörrar i en klass för sig – produkter att leva med, länge. Detta är orsaken till att vi kan lämna en generös garanti.

Garantiåtagande
Traryd Fönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av nedan stående garanti. Härutöver tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande regelverk*.

Garantiförutsättningar
För att nedanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsättes att den av Traryd Fönster utfärdade monterings- och skötselanvisningen noggrant efterföljs. Traryd Fönster ersätter inte skada som uppkommit på grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som inte initierats av Traryd Fönster. Kontrollmärket får ej avlägsnas eller övermålas.

Produktgaranti
Traryd Fönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:

10 års garanti
• På fönstret/fönsterdörrens funktion
• Mot kondens mellan glasrutor
• Mot rötskador i virket, vid ytbehandlade produkter från fabrik

Vi tar vårt ansvar
Vi på Traryd Fönster tar vårt ansvar för miljön, inte bara för oss själva, utan också för kommande generationer. Alltså är miljö aspekterna en mycket viktig variabel i våra tillverkningsprocesser.
Mest stolta är vi över att hela vårt ytbehandlingssystem idag är vattenburet, vilket innebär att inga lösningsmedel används i vår produktion av fönster. Allt för att även nästa generation ska ha det så bra som möjligt – både inom- och utomhus.

*Vår försäljning till återförsäljare regleras i nuläget av ABM.


Traryd Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare. Svenska Fönster AB tillverkar även SP Fönster och Lingbo Kulturfönster.
Svanen logotyp