Kontakt

Montera fönsterdörr

Montera Traryd altandörr

När du har köpt ny fönsterdörr så är det dags att montera den. Oavsett om du gör jobbet själv eller anlitar en yrkesman kan det vara bra att veta hur det går till.

 

Det här behöver du

  1. Klossar
  2. Kilar
  3. Vattenpass
  4. Karmhylsa*
  5. Hammare
  6. Drev
  7. Skruvdragare

* Karmhylsor ska förmonteras innan karmen lyfts in.

Så här monterar du din nya altandörr

1. Karmen ska placeras på klossar av hårt och fuktbeständigt material. Klossarna bör vara kortare än karmens djup och placeras mitt under karmhöjderna, cc mått mellan klossarna 400 mm. Kontrollera att tröskeln ligger helt i våg.

2. Kila fast karmen så att gångjärnssidan inte kan röra sig i höjdled.

3. Justera karmen så att karmsidorna är lodräta, både mot vägg- och rumssidan.

4. Skruva ut de förmonterade karmhylsorna mot vägg. OBS! Karmhylsan får ej dras så hårt att karmen böjer sig.

5. Kontrollera så att karmen sitter i lod, och ej lutar in eller ut. Justera vid behov.

6. Montera fästskruvarna.

7. Häng in dörrbladet, justera karmen med hylsorna vid behov.

8. Kontrollera att springan mellan karm och dörrblad upptill är mindre på lås- än på gångjärnssidan. Se vår medskickade monteringsanvisning.

OBS!

Sido- och överhängda produkter är förberedda för extra förankringsskruvar genom gångjärnen. För att erhålla en god funktion samt rätt justeringsmöjligheter så skall förankringen göras i samband med montaget. Skruven ska vara tillräckligt lång för att nå ända in i väggkonstruktionen. Slutfixeringen förhindrar rörelser i karmens yttre del och förebygger framtida justeringsbehov. På fönsterdörrar monteras förankringsskruvarna i de två övre gångjärnen. På överhängda produkter monteras förankringsskruvar i de yttre gångjärnen.

Fördjupning

Läs gärna mer om projektering, montage, skötsel och underhåll av fönster hos vår branschorganisation Trä och möbelföretagen (TMF).


Traryd Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även SP Fönster.
Svanen logotyp