Kontakt

Vår historia

En omtänksam entreprenör

Traryd Fönster byggdes upp av en mycket driftig man vid namn Otto Pettersson. I sin ungdom tillbringade han många år i USA och tog med sig erfarenheterna därifrån till Sverige. I kombination med sin obändiga entreprenörsanda och genuina omtanke om sin hembygd skapade han både arbete och välstånd för många människor i vad man då kallade Traheryds kommun.

Traryd historia

År 1924 startade Otto ett snickeri i egen regi och 1930 etablerade han sig som byggmästare med flera anställda som byggde ett 40-50 tal fastigheter i Traryd och på andra orter. Vid sidan av byggmästarverksamheten startade Otto 1935 Traryds Snickerifabrik. Produktionen inriktades på allmänna byggnadssnickerier, inredningar, fönster och dörrar. Produkterna gick till de egna byggplatserna men även till andra kunder, främst i Skåne.

 

Nya tider ny ägare

Föga anade väl Otto att hans företag skulle bli ett av Sveriges ledande inom sitt område. 1984 bytte Traryd Snickerier namn till Traryd Fönster. Tretton år senare bildades Svenska Fönster inom vilket Traryd Fönster blev en del. Ytterligare ett par år senare förläggs produktionen till fabriken i Edsbyn. År 2003 blir Svenska Fönster en del av VKR-gruppen som idag har 14 000 anställda i ett 40-tal länder.

På senare år har Traryd Fönster legat i framkant av utvecklingen inom branschen. En ny generation fönster lanserades 2011 och året därpå lanserade Sideswing inom ramen för samma serie. Under 2012 var vi först med att klara Nordens officiella miljömärkning, Svanens, nya skärpta krav och dessutom först med att tilldelas det internationella certifikatet ”Passivhuskomponent”, något som ställer extremt stora krav på produkten när det gäller material, konstruktion och U-värde. Utvecklingen fortsätter. Vi satsar mycket på att, i harmoni med naturen, göra fönster som svarar upp mot kundernas önskemål om komfort, ekonomi, miljö och design.


Traryd Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även SP Fönster.
Svanen logotyp