Kontakt

Kvalitets- och Miljöpolicy

Traryd Fönster erbjuder innovativa och attraktiva tjänste- och fönsterlösningar för människors välbefinnande i Sverige. Vi vill bygga vidare på vårt positiva miljöarbete, skapa värde för våra kunder och tillsammans bedriva hållbara affärer som bidrar till en hållbar utveckling.  

För oss går kvalitet- och miljö hand i hand och vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vårt kvalitets- och miljöarbete bedrivs genom våra strategier att bli bäst på att bli bättre, skapa attraktiva lösningar och vara en ledande premiumpartner.  

Vi tar ansvar för kvalitet och miljö genom att:  

  • Göra rätt från början. 
  • Kontinuerligt minska miljöbelastningen och skydda miljön genom att vara så resurssnåla som möjligt, förebygga förorening och begränsa klimatpåverkan.   
  • Kontinuerligt minska miljöbelastningen under produktens hela livscykel.  
  • Alltid uppfylla de bindande krav som ställs.   
  • Bygga vårt arbetssätt på ständiga förbättringar.  
  • Säkerställa att vi har en god och stabil ekonomi för att kunna arbeta hållbart. 

Beslutad 2020-03-16


Traryd Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även SP Fönster.
Svanen logotyp