Kontakt

Vi tar miljöfrågor på allvar

Bakom Traryd Fönster finns en av få tillverkare av Svanenmärkta fönster. Kriterierna för Svanenmärket revideras kontinuerligt för att produkten ska vara en av de bästa på marknaden. För att kunna erbjuda Svanenmärkta produkter följer vi ställda krav och visar att vi hela tiden blir bättre, hittar nya lösningar och därmed minskar vår miljöpåverkan genom en hållbar produktion. Här kan du läsa om hur kraven tas fram!

Vi är dessutom miljöcertifierade enligt ISO 14001, vilket helt enkelt visar på att vi har ett miljöarbete i toppklass. Men hur har vi nått dit? Jo, vi har arbetat för miljön i alla steg.

Redan vår råvara, tallen i skogen, gör en stor insats för miljön eftersom ett växande träd tar upp omkring ett ton koldioxid för varje kubikmeter trä som bildas. När det sedan har fällts tar vi till vara på varje del. Stammen blir fönster och det skulle kunna kallas spill används till uppvärmning. Det värmer hela vår stora anläggning i Edsbyn och mer därtill.

Under de senaste 15 åren har vi arbetat enbart med vattenburen färg och impregnering, vilket inte är så vanligt i Sverige. Det fungerar utmärkt, särskilt i kombination med virke som är så bra som vårt. Det här är också bra för vår personal och för dig. Från våra fönster avdunstar inte några lösningsmedel, något som köpare av vacuumimpregnerade fönster får räkna med i upp till sex månader efter fönstret är färdigmonterat.

När fönstret sitter i ditt hus så kommer det också att göra att ditt uppvärmningsbehov minskar. Och när det någon gång i framtiden har tjänat ut går det utmärkt att återanvända eller återvinna. Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfall ska tas om hand. Enligt avfallstrappan ska vi först se över möjligheten för återanvändning och om det inte är möjligt, material- eller energiåtervinna.

Återanvändning Gamla fönster och fönsterdörrar kan återanvändas i garage, fritidshus, sjöbod, förråd, växthus eller liknande. De går också att skänka bort eller att sälja. Vissa återbruk tar emot begagnat byggmaterial.

Material- eller energiåtervinning Uttjänta fönster och fönsterdörrar kan material- eller energiåtervinnas. Det finns olika hanteringsmetoder för detta lokalt, vänd dig till din närmaste återvinningscentral eller avfallsanläggning för att få veta hur processen ser ut i din kommun.

Avfallskod Fönster och fönsterdörrar som hel enhet har EWC koden: 17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01-17 09 03. Produkten är inte klassificerad som farligt avfall.

Faktum är att få fönstertillverkare har kommit så långt när det gäller miljöarbetet. Det är vi stolta över. Men vi är inte nöjda. Vår miljöpolicy, som vi hela tiden arbetar efter och reviderar så att den blir ännu tuffare, ställer bland annat krav på oss att minska utsläpp från transporter och vår energiförbrukning.


Traryd Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även SP Fönster.
Svanen logotyp