Kontakt

Svanenmärkta fönster hos Traryd Fönster

Vad är Svanenmärkning? 

Syftet med en miljömärkning är att hjälpa kunderna att göra bra val för miljön och då är Svanen rätt miljömärkning att leta efter. Svanen är nämligen Nordens officiella miljömärkning och ett Typ 1 miljömärke – en av världens mest tuffa och trovärdiga miljömärkningar som varken har vinst- eller branschintressen.
 

Vilka kriterier ska Svanenmärkta fönster leva upp till? 

Svanens kriterier tas fram utifrån ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall. För att ett fönster ska kunna miljömärkas med Svanen måste det uppfylla följande kriterier:  

  • Ha låg klimatpåverkan tack vare små energiförluster.
  • Ha låg miljöpåverkan tack vare stränga miljökrav på material och i tillverkning. 
  • Vara funktionstestat och ha lång livslängd. 
  • Säljas med goda monterings- och skötselinstruktioner. 

Svanenmärkningen försäkrar sig dessutom mot att ingen fuskar genom att det utförs kontrollbesök och ställs krav på att tillverkarna kan visa dokumentation på att de klarar kraven.  

För att de Svanenmärkta produkterna ska vara de bästa på marknaden revideras kriterierna för att få bära Svanenmärket regelbundet utifrån bland annat ny kunskap och teknisk utveckling. Det innebär att en produkt som har varit Svanenmärkt kan förlora märkningen när kriterierna blir hårdare om produkten inte har utvecklats i enlighet med de nya kraven. 

Traryd miljö

Fördelar med att ha en Svanenmärkning på fönster 

Eftersom Svanen ställer krav på hela fönstrets livscykel kan köparen av Svanenmärkta fönster vara säker på att det är en riktigt högkvalitativ produkt. Fönstret har lång livslängd och lever upp till höga miljökrav i både material och tillverkning.  

Fler fördelar att ha Svanenmärkning på fönster är:  

  • Det lönar sig i längden för fastighetsägaren. Svanenmärkta fönster är extra energieffektiva och minskar därmed behovet av uppvärmning och kylning ännu mer än vanliga, moderna fönster. 
  • De ger minskad energiförbrukning, vilket är viktigt för vår miljö och klimat. Bostäder och lokaler står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Energieffektivisering av byggnader är därför viktigt för att vi ska nå våra globala hållbarhetsmål.  
  • De gör byggbranschen mer hållbar. Genom att utöva konsumentmakten i att köpa Svanenmärkta produkter påverkar kunden hela bygg- och fastighetssektorn till att göra bättre materialval, vilket är mycket viktigt då den sektorn står för en betydande del av vårt samhälles klimatpåverkan. 

Är Traryd Fönster Svanenmärkta? Svanenmärket PNG

Alla fönster från Traryd Fönster lever upp till de allra flesta av kriterierna för att få bära miljömärkningen Svanen. Till exempel har alla fönster vattenburen ytbehandling och allt virke kommer från hållbara skogsbruk. 

Det gör att nästan alla fönster och fönsterdörrar från Traryd går att få som miljömärkta med Svanen genom att glaskassetten görs extra energieffektiv och därmed lever hela produkten upp till Svanens hårda krav på låga energiförluster för låg klimatpåverkan.  

Dessa serier får bära miljömärket Svanen:
Optimal
Intakt
Genuin


Traryd Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även SP Fönster.
Svanen logotyp