Kontakt

Våra certifieringar och märkningar

Traryd Fönster har hög kvalitet och tillverkas miljövänligt.

Den medvetna konsumenten ställer krav, det tycker vi är bra! För att du ska kunna försäkra dig om att du gör ett bra val vad gäller kvalitet och hållbarhet innehar vi flera märkningar och certifieringar.

 

PP-märkning
P-märket är en erkänd kvalitetsmärkning.  Den visar att minimikrav på fönstrets väsentliga egenskaper är uppfyllda, att produkten när typ-provad och har klarat hållbarhetskraven för material och
komponenter. Kvaliteten hos märkta fönster garanteras genom att RISE, Research Institutes of Sweden, övervakar tillverkningen.

 

Miljömärkningen Svanen
När du väljer ett Svanenmärkt fönster får du ett fönster som är extra väl värmeisolerat för att minska energiåtgången. Fönster måste dessutom hålla hög kvalitet och funktionstestas för att få märkningen. Svanen ställer även krav på träråvara, produktion, energieffektivitet, återvinningsbarhet och kemiska produkter. De flesta av våra fönster går att få som Svanenmärkta genom att du väljer till ett extra energiglas och varmkant. 

 

CECE-märkning
Alla dörrar och fönster som säljs inom EU måste vara CE-märkta. Märkningen visar att produkten är tillverkad, testad och godkänd enligt gällande europeisk standard.
Prestandadeklaration Traryd Fönster.

 

Energimärkning – EQ
Genom att välja något av våra energimärkta fönster kan du sänka energiförbrukningen i ditt hus. Av den värme du förbrukar kan ända upp till en fjärdedel gå till spillo på grund av gamla fönster. En riktigt god anledning till att byta till moderna och energieffektiva fönster. Energimärkningen är bevis på att vi har gjort tester och beräkningar enligt internationell standard och att protokollen har granskats av ett opartiskt testinstitut. Här kan du se vårt EQ-certifikat och vilken energiklass våra olika fönster har. 

 

Svensk Fönster & DörrSvensk fönster- & dörrkontroll
Svensk fönster- & dörrkontroll är industrins egna system för godkännande och kvalitetsmärkning av fönster och ytterdörrar på den svenska marknaden. Märkningen bygger på europastandarder, men har också ett eget väldokumenterat och nationellt anpassat innehåll som syftar till att höja kvaliteten.

 

Byggvarubedömningen är en förening som jobbar för en hållbar byggbransch, stödjer produktutveckling av giftfria produkter och som har certifierat flera av våra produkter.

 

BASTA
Bastasystemet bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö” genom att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter. Vi är anslutna till Bastasystemet, i vilket man öppet kan söka upp vad olika produkter innehåller.

 

 

Sunda Hus
Sunda hus värnar om hållbart byggande och genom deras bedömning kan vi säkerställa att vi arbetar effektivt med medvetna materialval.

 

FSC & PEFC
Vårt fönstervirke är certifierat enligt antingen FSC eller PEFC. Det innebär att virket kommer från hållbara skogsbruk som bedrivs med hänsyn till människor och miljö.

 

ISO 14001 & 9001
Vår organisation har ett miljöledningssystem och ett kvalitetsledningssystem som är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. De visar att vi arbetar systematiskt med att minska vår miljöbelastning, samt ständigt förbättrar vår verksamhet för att möta kundernas behov.


Traryd Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även SP Fönster.
Svanen logotyp