Kontakt

Säkerhetshöjande tillval

Låsbara handtag

Handtag med kodlås

Kodhandtag i skandinavisk design

Komplettera dina Traryd Fönster och altandörrar med invändiga kodhandtag för ett enklare och tryggare boende.
– Finns i färgerna svart och silver.
– Finns som rakt (vågrätt) samt svängt (lodrätt) åt både höger och vänster.
– Är godkänt enligt SS-3620:2017 klass B och har skydd mot kända manipulationsmetoder som dyrkning, slag, vibration, tryckluft och magnetism.
– Har belyst touch-display som aktiveras med beröring och ger visuell feedback när trycker din kod.
– Låses upp med en sexsiffrig kod och låses när ett finger dras från siffra ett till fyra.
– Koden sparas vid batteribyte och spänningsbortfall. Du kan enkelt byta kod när du själv önskar.
– Drivs av två stycken AAA-batterier som räcker i två år vid normal användning. Kodlåset varnar dig när batterispänningen är låg.
– Dolt skruvmontage med standardmått.
– Tillverkas i Sverige.

Låsbara handtag till Traryd Optimal och Genuin

För högre säkerhet finns möjlighet att välja till låsbart handtag. Vi erbjuder två varianter av låsbara handtag för våra utåtgående treglasfönster:
– Ett handtag med nyckellåsning direkt i handtaget som har inbyggd cylinder.
– Ett RC2-inbrottsklassat säkerhetshandtag för tryckcylinder som klarar klass B enligt SS-EN 3620*. Tryckcylinder ASSA/FIX 7310 medföljer.

*Klassning av lås enligt SS-EN 3620 klass A/B är ett krav bland annat för fönster i skyddsklass 2 enligt SSF 200:5.

Låsbara handtag till Traryd Fritid

För utåtgående tvåglasfönster finns fönsterlås som är godkänt av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering enligt SS 3620 klass A. De har inbyggt vädringsläge, men låset anses inte vara låst när det befinner sig i vädringsläget och uppfyller då inte kraven enligt SS 3620 klass A. Om nyckeln är urtagen klassas fönsterlåset som barnsäkert.

Låsbara handtag till Traryd Optimal och Genuin fönsterdörrar

Våra utåtgående 3-glas fönsterdörrar är förberedda för in och/eller utvändig cylinderlåsning och kan erhållas med olika handtagslösningar. Som standard ingår: spärrvred insida, täckbricka utsida.
Med invändig cylinder typ ASSA D1207 monterad enligt vår instruktion är detta klassat av RISE enligt SS-EN 3620 i klass B, som är ett krav bland annat för fönsterdörrar i skyddsklass 1 enligt SSF 200:5. Cylinder ingår ej.

Låsbara handtag för Traryd Intakt fönsterdörrar – utåtgående 2+1-glas

Våra utåtgående 2+1-glas fönsterdörrar är förberedda för invändig cylinderlåsning och kan erhållas med olika handtagslösningar.
Med invändig cylinder typ ASSA D1209 monterad enligt vår instruktion är detta klassat av RISE enligt SS-EN 3620 i klass B som är ett krav bland annat för fönsterdörrar i skyddsklass 1 enligt SSF 200:5. Cylinder ingår ej från oss.

Låsbara handtag för Traryd Intakt inåtgående fönster och fönsterdörrar 

Vi har två varianter av låsbara handtag för inåtgående fönster och inåtgående fönsterdörrar:
– Ett handtag med nyckellåsning direkt i handtaget med integrerad cylinder.
– Ett inbrottsklassat säkerhetshandtag för ovalcylinder klass B enligt SS-EN 3620*.

*Klassning av lås enligt SS-EN 3620 klass A/B är ett krav bland annat för fönster i skyddsklass 2 enligt SSF 200:5. Cylinder ingår ej.

Till inåtgående fönsterdörrar erbjuds inte handtag till utsidan.

Löstagbart handtag

Löstagbart handtag med säkerhetsanordning. Det kan bland annat användas till brandklassade produkter där det enligt brandskyddsregler inte får förekomma fast monterade handtag. Det kan även användas till exempel för trapphusfönster, skolor eller hotell där fastighetsägaren inte vill ha obehörigt öppnande av fönster. Handtagslösningen kan också klassas som barnsäkert när handtaget inte sitter fast på fönstret.

Barnsäkerhet

Barnsäkra ventilationsbeslag

Vi har ventilationsbeslag för både inåtgående och utåtgående 3-glasfönster och fönsterdörrar – som även är klassade som barnsäkra.

Barnspärr

Spärren låser handtaget i stängt läge och i öppet läge 180o. För att frigöra spärren så trycks de två knapparna in samtidigt (en i varje ände av spärren). Så länge du håller knapparna intryckta så är spärren avaktiverad och handtaget kan vridas. Men släpps knapparna ut igen så aktiveras spärren automatiskt när handtaget vrids till de två ändlägena.

Personsäkert glas

Personsäkerheten blir viktig när det gäller dörrar och andra glasytor som går ned till golvnivå. Personsäkra glas eliminerar risken för skärskador om olyckan skulle vara framme. Sådant glas ska enligt Boverkets byggregler användas i alla produkter som sitter lågt. Det finns två sorter av personsäkert glas:
Laminerat glas. En laminering håller ihop glaset så att det blir starkt. Lamineringen förhindrar att skärvor sprids om glaset skulle spräckas.
Härdat glas. Får inte vassa kanter om det skulle gå sönder.


Traryd Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även SP Fönster.
Svanen logotyp