Kontakt
Traryd Intakt Snidex Östra Torpargatan 8 - Jönköping 014

Arkitekt Hustillverkare Riksbyggare

Traryd Fönster erbjuder svensktillverkade och vackert designade fönster, med rak profil på insidan, av hög kvalitet.

Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid val av fönsterprodukter och behoven kan skilja sig mycket åt i olika projekt, beroende på hur kundens kravställning ser ut. Ljus, ljud, miljö, funktion, säkerhet, energi och design är bara några av dem.

Vi hjälper dig igenom hela processen, kontakta oss redan idag! 

ARKITEKT    HUSTILLVERKARE    RIKSBYGGARE

Vi finns även på BIM-objekt och Byggfakta Doku.

till BIM-objekt   till Byggfakta Doku


DWG, ritningar

Optimal och Genuin    INTAKT

PDF, ritningar

Optimal och Genuin   INTAKT

Optimal – utåtgående träfönster med aluminiumbeklädd utsida
Genuin – utåtgående träfönster
Intakt – inåtgående träfönster med aluminiumbeklädd utsida


Teknisk information

På varje produktsida finner du teknisk information. Alla dessa dokument hittar du även samlade via knappen nedan.

TEKNISK INFORMATION


LT & G-värde

LT-värdet  är ett mått på den mängd dagsljus som kommer in genom fönstret. I bostäder önskas oftast ett så högt LT-värde som möjligt medan ett högt värde på till exempel arbetsplatser kan  orsaka bländning, särskilt vid datorarbete.

G-värdet anger hur mycket solvärme som kommer in genom fönstret. Ett högt G-värde innebär att mycket gratisvärme kommer in i byggnaden. I rum med stora glaspartier kan det bli väldigt varmt och ett lågt g-värde kan då vara önskvärt.

glasvärden


Ljudvärden

Fönsters ljudisolerande förmåga mäts i Rw. Rw-värden är ett viktat medelvärde över ett brett frekvensband. Ju högre RW-värde ett fönster har, desto bättre ljudisolering ger det.

ljudvärden


Brandskydd och utrymning

PDF: Prestandadeklaration Brandklassade fönster och fönsterdörrar Prestandadeklaration Brandklassade fönster och fönsterdörrar

Kraven på brandskydd i Boverkets byggregler utgår från de grundläggande regler som finns i plan- och bygglagen, PBL, med tillhörande plan- och byggförordning, PBF.
I Boverkets PBL Kunskapsbank kan du läsa mer: Regler om byggande – brandskydd och utrymning


Detaljgalleri


Objektgalleri


 


Traryd Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även SP Fönster.
Svanen logotyp