Kontakt

Felanmälan och felsökning

Traryd felanmälan

Brister i varans utförande eller leveransens omfattning, som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades, ska reklameras inom en vecka och innan varan monteras. Om felet kan antas ha uppkommit under transport och varan kvitteras på särskild fraktsedel, ska felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren.

Vid reklamation av varan gäller alltid att anmälan ska göras till inköpsstället, dock ej vid transportskada då anmälan görs hos transportören. Kom ihåg att först göra en felsökning. Bilder ska alltid medfölja felanmälan, ta närbilder på felen kompletterat med någon bild från 2-3 meters avstånd.


Traryd Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även SP Fönster.
Svanen logotyp